dinsdag 26 juli 2011

Antwoord Meldpunt fietspaden 10 + ingave nr 11 en 12

Antwoord op melding nr 10
Beste,

Als reactie op uw melding van een knelpunt voor fietsers (referentie : 9563D6D8B4) op volgende locatie :

    Tweebruggenlaan
    Deinze
    Oost-Vlaanderen

Melden we u het volgende :
S/Opvolging 941/2011


Geachte,

Mijn afdeling heeft uw melding over de afwateringsgoten aan het fietspad op de Tweebruggenlaan te Deinze goed ontvangen.

De afwateringsgreppels bevinden zich in goede staat en sluiten aan op de naastgelegen verharding waardoor zich geen onoverkomelijk probleem stelt voor de fietser. Het betreft hier louter een zaak van (plaatselijk) verminderd comfort voor de fietser.
Er zijn bijgevolg geen aanpassingen gepland door onze afdeling.

Ik wil u bedanken voor het melden van dit probleem en hoop dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent.

Met vriendelijke groeten,Afdelingshoofd
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

Mijn Antwoord
Geachte,

Jammer om dit te vernemen. Ik dacht dat het meldpunt fietspaden diende om plaatselijke hinder te melden. Blijkbaar niet dus.

Vooral fietsers met kleine wielen hebben hinder van kruisende afwateringen en soms is het ronduit gevaarlijk. Denk dan aan kinder, bak, lig, plooi-fietsen.

Hopelijk worden dergelijke fiets onvriendelijke fietspaden in de toekomst vermeden (wat nog altijd niet het geval is bij nieuwe wegen) of wordt dit punt aangepakt wanneer de weg opnieuw wordt aangelegd in de verre toekomst.

Met vriendelijke groeten,

Birger

Melding nr11
Plaats : Provincie : West-Vlaanderen
Gemeente/stad : Dentergem
Straat : Gottemstraat
Omschrijving : Staat van het wegdek. Bermbegroeiing woekert en versmalt het fietspad 


Melding nr12
Plaats     :     Provincie : West-Vlaanderen
Gemeente/stad : Tielt
Straat : Antoon Vander Plaetselaan
Extra verduidelijking (max.100 karakters) :
Fietsverbinding tussen Antoon Vander Plaetselaan en Desire de Somvielaan
Omschrijving     :     Hinder.  Een vast of los voorwerp bevindt zich op het fietspad

Paaltjes te dicht bij elkaar. Onmogelijke doorgang met fiestkar, 3wieler of rolstoel.
Kan bij onoplettendheid tot gevaarlijke situatie leiden


Geen opmerkingen:

Een reactie posten